Bratři Dardennové zpochybňují převýchovu muslimských radikálů

Ahmed a imám
Indoktrinace. Záběr z filmu Mladý Ahmed, foto: Christine Plenus

Řada snímků bratří Dardennů prošla i tuzemskou distribucí; připomeňme tituly z poslední doby: Dva dny, jedna noc, Neznámá dívka či Kluk na kole. Dardennové jsou stálí účastníci canneského festivalu, kde už sedmkrát zvítězili, ovšem v případě Mladého Ahmeda se letos museli spokojit „jen“ s cenou za režii. Ve své novince opět zaujmou až drásavou uvěřitelností příběhu.

V Mladém Ahmedovi si tvůrci zvolili za hlavního hrdinu třináctiletého v Belgii žijícího chlapce zfanatizovaného imámovými přednáškami (s mrazivou přesvědčivostí titulní postavu vypodobnil Idir Ben Addi, jenž postihl jak jeho odtažitost třeba ve vztahu k plačící matce, tak zdánlivou poddajnost vůči mimomuslimským autoritám). Spatříme, jak pravidelně se modlící Ahmed odmítne podat ruku své učitelce, jak pohrdavě osočí svoji matku, že je alkoholička, když se občas napije vína, jak si doslovně vykládá slova koránu, že odpadlíky a jinověrce je třeba vymýtit. S nožem v ruce Ahmed zaútočí na vyučující (přitom muslimku!), která navrhuje, aby se děti učily arabsky i z jiných zdrojů než jen z koránu – Ahmedovi stačilo, že místní imám coby náboženská autorita označil dotyčnou učitelku za odpadlici od pravé víry, když něco takového navrhuje.

Ahmed s učitelkou
Žák, který (ne)chápe. Záběr z filmu Mladý Ahmed, foto: Christine Plenus

Aniž by to režiséři sdělili prvoplánově, zpochybňují účinnost převýchovných zařízení: laskavost a vstřícnost v zacházení s mladistvými delikventy, jimž se všemožně vychází vstříc v uspokojování jejich duchovních potřeb, či pokusy o léčbu prací v zemědělském podniku nic neřeší. Ahmed se naučí jediné: přetvařovat se, říkat to, co by vychovatelé (i psycholožka) od něho rádi slyšeli. Naučí se navenek dodržovat závazná pravidla hry, chová se předpisově, pravidelně žádá o dovolení, aby mohl to či ono učinit. Všichni respektují, že ve stanovený čas se Ahmed musí modlit, i přítulného psa uvážou, aby hoch neměl ruku znečištěnou jeho slinami. Na statku, kde pracuje, se Ahmed dokonce se sblíží s dívkou svého věku, s níž zažije – na její popud – první polibky. Jenže vzápětí jeho mysl ovládne tíha spáchaného hříchu. A když dívka odmítne nabídku, aby přestoupila na islám, hrubě ji odstrčí jako odsouzeníhodnou bezbožnici. Dosavadní smýšlení ani vražedné úmysly – jakoby v touze po mučednictví – Ahmeda neopouští. Ze všech sil se snaží, aby své „svaté“ poslání dovedl do konce…

Dardennové si nic neusnadňují. Vyhýbají se černobílému pohledu s jasně rozdanými kartami i sympatiemi. Až uhrančivě líčí každodennost v životě muslimské komunity i všední poměry v nápravném zařízení. Mezi řádky se táží, jaké postavení má mít v moderní společnosti zfanatizovaná náboženská víra (potažmo jakékoli jiné přesvědčení), která si osobuje právo na neomezený respekt, přičemž ale pohrdá vším, co se ocitá za jejími úzce vymezenými mantinely. Ohleduplnost vnímají takoví jedinci coby slabost. A nejvíce vadí – aspoň z Ahmedova pohledu – souvěrci, kteří nejsou dostatečně horliví. Ahmed přitom není žádným prosťáčkem: v nápravném zařízení opravuje francouzštinu svého vrstevníka či disponuje potřebnou počítačovou gramotností, která slouží k prezentování a šíření vyznávaných idejí. Arabskou populaci Dardennové neprezentují jako homogenní vrstvu. Pohybuje se tu v širokém rozkmitu od sekularizace (tragicky bezmocná Ahmedova matka, nešťastná ze synovy sebezáhubné proměny) až k nesnášenlivosti (imám odpovědný za Ahmedův neblahý přerod chlapci pokrytecky vysvětluje, že svůj čin provedl předčasně, že bezbožníci se budou hubit až v okamžiku, kdy vypukne všeobecný džihád).

Dardennové v umělecky svrchovaném tvaru a s otevřeností sobě vlastní upozorňují na jedno z velkých témat soudobé západní společnosti. Jedině snad rozuzlení Mladého Ahmeda, kdy hoch při převozu uteče svým strážcům, aby konečně uskutečnil svůj vražedný úmysl, svědčí o jisté bezradnosti autorů, co si vlastně s tím vším počít…

Ahmed s učitelkou Marný hovor poprvé. Záběr z filmu Mladý Ahmed, foto: Christine Plenus

Mladý Ahmed (Belgie/Francie 2019, stopáž 84 minut)
Scénář a režie: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, kamera: Benoȋt Dervaux, střih: Marie-Hélène Dozoová, Tristan Meunier. Hrají: Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiouová, Claire Bodson, Victoria Blucková, Othmane Moumen a další.
Česká premiéra: 24. října 2019.

Související