Jedna báseň. Autoři čtou: Ondřej Hložek

Ondřej Hložek
Jedna báseň. Autoři čtou: Ondřej Hložek

Básně-výčitky jsou adresované především sobě samému. Jako by se jejich mluvčí propleskával za nevšímavost, pohodlnost, nedostatek soudnosti a soucitu, sobectví, upomínal se na to, jak dobře by se měl mít. Jako by se tu porovnávalo vlastní utrpení s tím, které se jeví být objektivně závažnější a více se počítá – a člověk pak z takového srovnání nutně vychází jako hrdopyšná fňukna. Mám právo na bezpečný a teplý domov, tváří v tvář smrdutému tulákovi? Smím se mít dobře a smím za to být rád – jsem bohatý a jak? Mohu pozorovat klopotné požívání ostatních se shovívavostí či smutkem a zlobou, pakliže přitom neodparatelně náležím k jejich rodu?

Morálka a charakter, pravda a lež, poctivost a faleš, slabost, siláctví a síla – základní otázky po tom, zda jako člověk mohu obstát, smím obstát a dokážu obstát před člověkem, před sebou i před Bohem, zvlášť tváří v tvář konečnému zúčtování. Právě to stojí v centru pozornosti tohoto opavského básníka ve Slezském nonstopu.

obálka sbírky Ondřeje Hložka Autorem grafické úpravy knihy je její nakladatel Pavel Kotrla, repro: ČT art

Ondřej Hložek: Slezský nonstop

Výtvarný doprovod Matěj Lipavský. Nakladatelství Pavel Kotrla – Klenov 2022, 52 stran, náklad 350 výtisků, doporučená cena 220 korun.

Ondřej Hložek má smysl pro dramatičnost, pro silné zapamatovatelné obrazy, které se čtenáři hluboko vtisknou. Umí je dobře podtrhnout přiléhavými, objevnými přirovnáními a metaforami (Pes štěká do kouta / Je hubený jako leták / co ti říkal, žes vyhrál miliony; abys věděl, co nového / je při starém; od ukazováčku se mu sype popel; Olezlé hvězdy se zasouvaly / do oblohy; Bílé ubrusy oblak / shrnuty jsou u břicha rybníku). Umí je dobře podtrhnout i slovesy vyhrocujícími své obsahy (rvát, křičet, vydrásat, pohlcovat, čpět, hořet, zakusovat se do zad, ševelit holemi) a oživujícími neživé (větev prostřelila krovem, kraj si zapisuje, měsíc se rozpůlil, spánek se přerazil, slova se sypou jako štěrk). A v neposlední řadě umí ty obrazy podtrhnout jednoduchostí, prostotou slov i výjevů (měl jsi duši dokořán; A lidé stojí / za sklem / života), kterážto kombinace je riskantní, protože odehrávat se může jen na tenké hranici mezi okouzlující čistotou, půvabnou naivitou a patetickou rozervaností (dům / spálený sykotem sprejů, kromě jiného verš s účinnou asonancí). Hložek se na tomto pomezí pohybuje odvážně, srdnatě kormidluje mezi spadanými kmeny a drásajícími větvemi v korytě života básně.

To, co je nedotčené, čisté, ještě nepoškrábané (takže zvíře a dítě, jehož ruce jsou blíž k nebi), nebo naopak to, co už je zdevastované, ohlazené až k jádru, a takto znovuočištěné (takže bezdomovec, tulák, prosťáček či člověk na vozíku, s handicapovaným tělem, nucený žít) – může být nejen měřítkem hodnot, jež tu jsou v každé z básní zvažovány a považovány, nýbrž také jediným dokladem jejich existence. Je na nás, zda těmto vzácnostem budeme svět odkouzlovat, třeba tím, že děcku odhalíme nepěknou pravdu (třeba tu o nás), anebo tím, že mu budeme vytrvale lhát s odkazem na ochranitelství a potřebu je šetřit. Slíbit zas můžeme jen to, co jsme viděli a zažili, třeba liščí tělíčko tehdy v září – tedy jen to, co už je nutně minulostí: Slibovat můžeme výhradně v čase minulém. Pomoci můžeme jen vyvezením vozíku ke hřbitovu a zavázáním tkaniček, modlitbou, péčí o uvadající květiny, kterým lze podržet kdysi krásné hlavy. Připomenout se sobě můžeme jen pálivou bolestí způsobenou pohrabáním se v ráně. Kam a k čemu se lze obracet s důvěrou?

Čtenáře Slezského nonstopu provází obraz onoho tenkého štěkajícího psa, který se opakuje co pár stránek a v jiných konturách a novým kontextem proměňuje vlastní podobu. Pokaždé však štěká do kouta: Tam, kde není nikdo, kdo by ho zaslechl, odkud se ničeho nedočká. Štěká jen tam, kam se odváží obrátit svůj hlas. Rychle jdou dny proti sobě a my si musíme nepovšimnout, co skutečně důležitého se v nich odehrálo – třeba té podoby mezi psem hubeným jako leták a kuřákem v psychiatrické léčebně, mezi dítětem a starým člověkem, mezi tichem a rámusem, špinavostí a čistotou, vůní uvadlé květiny tolik blízké puchu smrti. Co jsem / Duch / nebo zvíře? ptají se poslední verše této sbírky, aniž by život, ta svině, mohl dát jakékoli znamení v odpověď.

Ondřej Hložek Ondřej Hložek, foto: ČT art – Ondřej Mazura

Ondřej Hložek (* 1986), básník a recenzent. Po vystudování Slezského gymnázia v rodné Opavě absolvoval v bakalářském oboru Česká literatura na Slezské univerzitě v Opavě. Knižně publikoval sbírky Tížiny (2011), Otluky (2013, pouze elektronicky), Domů (2013), Ulicí Dolorosa (2017), Teď (2017), Řez kamenem (2019), Na vratkých nohou / Trautes Heim (2020), Půlnoční deník (2021), Mirčevovy oči (2021), Slezský nonstop (2022). Píše i knihy pro děti: Dědečkova almara (2018), Zlaténka (2020). Poezii, recenze a esejistické texty publikoval v řadě tuzemských literárních časopisů. Jeho básně byly uvedeny v ročenkách Nejlepší české básně 2017 a Nejlepší české básně 2018. Jeho básně byly přeloženy do několika evropských jazyků (mimo jiné angličtiny, francouzštiny, italštiny, slovinštiny, polštiny). Na Opavsku pořádá kulturní akce zaměřené vesměs na literaturu.

Natočili, střih a postprodukce: Ondřej Mazura a Hedvika Ptáčková

Poznámka redakce: Rubrika Jedna báseň má za cíl autorským čtením a interpretujícím (nikoliv recenzujícím!) textem představovat básnické tituly, které se na trhu objevily v nedávné době, řekněme v posledním půlroce, někdy i o něco dříve. Není to rubrika přísně výběrová, nýbrž mapující, i když kvalitativně nechce poskytovat prostor úplně jakékoliv produkci, to znamená například vysloveně juvenilní. Má-li přesto někdo pocit, že tomu tak v některých případech je, pak primární odpovědnost jde za editorem této rubriky Josefem Chuchmou.

Související