Když černoši bojovali ve válce za své bělošské utlačovatele. Ve vřavě barva kůže přestávala vadit

Z filmu Otec a syn
Sloužím, ale ne své vlasti. Záběr z filmu Otec a syn , foto: Pilot Film

Není úplně frekventovaným tématem skutečnost, že během první světové války bojovali za Francii černošští, převážně islám vyznávající vojáci z jejích afrických kolonií. Zpravidla tak činili nedobrovolně, byli prostě odchytáváni a přinuceni postoupit výcvik i nasazení na frontu. Když se mladému Thiernovi (Alassane Diong) nepodaří včas prchnout, přihlásí se do vojska i jeho otec Bakary (Omar Sy), aby jej zachránil. Letos šedesátiletý francouzský kameraman Mathieu Vadepied (podepsán je například pod Nedotknutelnými, 2011) se v Otci a synovi podruhé obrátil k celovečerní hrané režii.

Vadepiedův snímek nepatří mezi syrové výpovědi, které by divákem otřásly. To však neznamená, že by postavy byly vykresleny s prvoplánovou idealizací. Bakary třeba neváhá při shánění peněz vraždit vyšší důstojníky, ostatně loupeže se neštítí ani „služebně starší“ černoši, když zmlátí a okradou Thierna. Skutečnost, že černošští vojáci vlastně bojují za své utlačovatele, sice příběhem prosvítá, ale nepatří k pilířům vyprávění. Odlišná mentalita a smýšlení černošské populace, nucené podřizovat se cizorodému velení a pevně danému řádu, jsou tu ovšem průběžně zdůrazňovány. A mimochodem zazní i komentované (nebo vychloubačně sdělované) zkušenosti vojáků s běloškami, s bílou kůží, která někomu může i zapáchat.

Záběr z filmu Otec a syn Záběr z filmu Otec a syn, foto: Gaumont

Pro snímek je nosnou významovou rovinou jednak těsný rodičovský vztah, kdy si otec osobuje právo rozhodovat o svému synovi i proti jeho vůli, jednak přitažlivá, byť šalebná představa sebeprosazení, když je Thierno povýšen na poddůstojníka a začne toužit po tom, aby ve válce našel své uplatnění, navíc umocněné příslibem francouzského občanství, neboť se na rozdíl od otce naučil francouzsky, když chodil do školy. K důležitým patří okamžiky, kdy se otec jen stěží smiřuje s tím, že by mu měl čerstvě povýšený syn velet. A nenápadně znějící, byť znepokojivě rozechvělé melodie Alexandre Desplata ten význam umocňují.

Trailer k filmu Otec a syn
Trailer k filmu, zdroj: YouTube

Jakoby pokradmu nasnímaný výjev, otcem pozorovaný skrze okno, kdy černošští poddůstojníci spolu se svým velitelem (Jonas Bloquet) rozvažují nad válečnou mapou o útočném plánu, jak dobýt německou pevnůstku, patří k nejpůsobivějším. Ostatně urputné boje o drobné územní zisky jen podtrhují vražednou absurditu, zahlcenou bezpočtem zbytečných obětí. Herecké ztvárnění podporuje poznatek, že člověk se ve válce stává nerozlišitelnou součástí masy, kterou již neovládá ani pud sebezáchovy – snad s výjimkou Bakaryho a jeho prospěchářského kumpána, jenž oproti Bakarymu přestal dodržovat muslimská pravidla, ať se týkají modliteb, stravování nebo pití.

Záběr z filmu Otec a syn Záběr z filmu Otec a syn, foto: Pilot Film

Blízkost smrti jako by sbližovala různé rasy. Bělošský poručík si Thierna oblíbí, dokonce je ochotný ledasco tolerovat, když vytuší, že oba muži jsou otec a syn. A Thierno se vymaňuje z otcova tlaku: přestože byl již vyvezen s nákladem mrtvých těl mimo vojenský prostor, potají prchne zpět, aby se zúčastnil vytouženého útoku. Do zákopů se tím pádem vrátí i jeho otec, ačkoli propašování zpět do Afriky si již zaplatil.  A syna i jeho velitele dokonce zachrání z německého zajetí. Jenže ani tehdy zarputilého muže neopustila touha prchnout.

Jak je z dosud řečeného již zřejmé, v Otci a synovi se kromě působivých partií vyskytuje i nejedno klišé. Včetně obrazového ztvárnění (za kamerou stál Luis Armando Arteaga): Dle očekávání zde dominují mlžnatá vlhkost, příšeří a deště, které rozmáčejí zákopy a vyvolávají pocity ustavičně přítomného chladu.

Příběh je zarámován poválečným hledáním „neznámého vojína“, který by byl pohřben na čestném místě jako symbol válečné zkázy i hrdinství. V tom naopak režisér uplatnil dávku morbidní ironie…

Plakát k filmu Otec a syn Český plakát k filmu Otec a syn, repro: Pilot Film

Otec a syn / Tirailleurs (Francie 2022, stopáž 100 minut)

Režie: Mathieu Vadepied, scénář: Mathieu Vadepied, Olivier Demangel, kamera: Luis Armando Arteaga, hudba: Alexandre Desplat, střih: Xavier Sirven. Hrají: Omar Sy, Jonas Bloquet, Alassane Diong, Oumar Sey, Alassane Sy, Anthony Paliotti, François Chattot, Ali Damiche, Bamar Kane, Malang Sonko a další.
Premiéra: 7. prosince 2023.

Související