Manželské etudy na uspěchaném generačním zlomu

poster
Dokumentem Manželské etudy: Nová generace navazuje Hana Třeštíková na celoživotní dílo své matky Heleny, foto: Jan Hromadko

Třicet pět let sledování vybraných manželských párů je bezprecedentní filmařský počin. Když Helena Třeštíková (*1949) se svým časosběrem Manželské etudy začínala v osmdesátých letech, měla určitou dramaturgickou výhodu ve zúženém sociálním prostoru, který skýtala normalizace. Její neobyčejně vnímavé sondy do partnerských trablů tím pádem nabízely koncentrovanou výpověď o společnosti, která se dusila existenčně i mezigeneračně a jejíž příslušníci hledali v té šedé době jakoukoli privátní perspektivu.

Když se pražská dokumentaristka ke svým příběhům po dvaceti letech vrátila, bylo její herní pole mnohem širší – podobně jako realizační prostor jejích hrdinů. A vyjevily se tím i limity filmařčiny metody: jednotlivé epizody byly náhle jen tak silné, jak silní byli protagonisté a nakolik velká byla jejich otevřenost. Bohužel se z těchto Manželských etud po dvaceti letech (2006) často stávala spíše sbírka nahodilých momentů a povrchních pozorování. Nicméně po dalších patnácti letech nastala katarze! – hned několik „etud“ završilo dramatický oblouk. To neplatilo ani tak o vlajkové lodi Manželských etud po 35 letech (2018), příběhu rozvětvené rodiny Strnadových, nýbrž o méně nápadných liniích, jakou byl třeba příběh prášilovského fotografa Vladimíra nebo neuvěřitelně pozitivní kutilská anabáze samorostlého post-hippie Stanislava.

etudy
Podívejte se na trailer k snímku Manželské etudy: Nová generace režisérky Hany Třeštíkové, foto: Jan Hromadko

Nedá se říct, že by se Heleně Třeštíkové podařil ucelený generační portrét. Faktem je, že divoká transformace české společnosti nic podobného neumožnila. Etudy se staly spíš působivou výpovědí o psychických a vztahových proměnách. Přes všechny (oprávněné) námitky, že autorčina metoda namísto analýzy mnohdy nabízí jen intuitivní přístup a trpělivě opakovanou přátelskou otázku „Tak co je nového?“, představují Manželské etudy jako celek cenný materiál.

Generační výměna se tak zdá být příležitostí k alespoň drobným změnám v přístupu. Jenže nic podobného se v Manželských etudách: Nové generaci režisérčiny dcery Hany Třeštíkové (*1982) nekoná. Autorka se hlásí k tomu, že s matčinou metodou vyrůstala a má ji pevně zažitou. Svoje hrdiny sleduje totožným způsobem. Navštěvuje je v pravidelných časových intervalech a ptá se, jak se jim aktuálně daří.

manzelske_etudy Jeden z párů sledovaných v dokumentu Manželské etudy: Nová generace režisérky Hany Třeštíkové, foto: Jan Hromadko

Hana Třeštíková prokazuje dobrý úsudek v samotné volbě toho, koho bude sledovat. Třicátníci Mirka a Kuba jsou v něčem typický současný pár – na rozdíl od svých rodičů se berou po déletrvajícím vztahu, už jako rodiče dcery. Nezdá se, že by trpěli velkými iluzemi a samotné manželství pro ně není velký závazek a zlom. Oba se zprvu řadí k techno scéně, rádi se baví na tankodromu, cestují v obytném náklaďáku, s nímž Kuba rekreačně závodí. Ona je vystudovaná sociální pracovnice, on vykonává pompézní a vrcholně pochybný džob „finančního poradce“, který dokonale vystihuje jeho nedospělou povahu. Rodina se na začátku rozhodne opustit město a vrhne se do ambiciózního projektu přestavby velkého domu.

Vlastně celý dokument se přes všechny drobné peripetie točí kolem typického motivu – na jedné straně velké plány, na druhé věčná nedospělost a sklony k útěkům na straně partnera. Zatímco Mirka se mění a přijímá zodpovědnost, Kuba se rychle ocitá v pasti vlastní nedospělosti a sociální prekarizace. Protlouká se bez práce, ale cítí se povýšený nad zástupy sociálních případů, na které ze svých daní údajně „platil miliony“. Tenhle tragikomický příběh v něčem přesně vystihuje obecnější fenomén rodin, které se cítí na víc, než na kolik skutečně mají.

etudy Záběr z dokumentu Manželské etudy: Nová generace režisérky Hany Třeštíkové, foto: Tomáš Třeštík

Třeštíkové se periodickými návštěvami rostoucího hospodářství svých protagonistů zároveň daří zachytit emoční proměnu. Zprvu spíše věcná Mirka dochází k tomu, že unikavý, nespolehlivý a tajnůstkářský partner je láskou jejího života. Zatímco Kuba… stále prchá před palčivým pocitem nespokojenosti se světem i se sebou samým.

Ve prospěch Hany Třeštíkové mluví i to, že v záplavě exploatačních sociálních reality show typu Výměna manželek projevuje mnohem větší empatii a snahu pochopit jednání svých postav, jejichž osudy by jinak sváděly k jízlivému glosování. Zatímco čas hraje pro ni, onen „sběr“ okamžiků opět vykazuje rysy určité nahodilosti. Zápolení Mirky i Kuby by jistě sneslo přesnější časovou a sociální kontextualizaci, protože je v něm přítomný univerzální generační moment. V této podobě se jeho uvedení do kin můžeme mít za předčasné. Je to materiál v počátečním stadiu, jemuž celovečerní stopáž a velké plátno zásadně nepřidává. Trpělivá geneze původních etud je tu nahrazená trochu unáhleným skokem, což se okamžitě podepsalo i na nižším diváckém zájmu.

Manželským etudám: Nové generaci nechybí nosné momenty a silné téma, přesto se obtížně hledá důvod, co je kvalifikuje k podobné pozici, jakou měly v původním cyklu Strnadovi. Trpělivost, která hrála vždy ve prospěch Etud, jejímu „novogeneračnímu“ volnému navazování náhle schází. Zřejmě i tohle mimoděk tvoří významotvornou součást výpovědi.

Hanka o filmu
Režisérka v krátkém rozhovoru ke snímku Manželské etudy: Nová generace, foto a video: Totalfilm / YouTube

Manželské etudy: Nová generace (ČR, 2019, 91 minut)
Režie, scénář a produkce: Hana Třeštíková, kamera: David Cysař, střih: Jakub Hejna, zvuk: Richard Müller.
Premiéra 21. března 2019.

Související