Vít Schmarc

Vít Schmarc
Vít Schmarc, foto: Josef Chuchma

Vít Schmarc (* 1979) je filmový publicista a kritik, ale také filmový distributor. Na FF UK absolvoval (2005) obor Český jazyk a literatura, doplňkově tamtéž studoval obor divadelní věda. V letech 2006–2012 v Ústavu české literatury a literární vědy FF UK absolvoval doktorské studium. Od roku 2011 byl členem Oddělení pro výzkum 20. století a literatury současné v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Během tohoto angažmá se stal i kulturním redaktorem ČRo 4 Radio Wave, s nímž spolupracuje dodnes. Akademickou kariéru časem opustil a přešel do distribuční společnosti Artcam Films, v níž je nyní ředitelem. Je autorem knižní studie Země lyr a ocele: Subjekty, ideologie, modely, mýty a rituály v kultuře českého stalinismu (Academia, 2017).