V setmělém domě uprostřed noci. Nové Scény z manželského života výtečně aktualizují originál

Scény z manželského života
V hlavních rolích. Oscar Isaac a Jessica Chastain v seriálu Scény z manželského života, foto: HBO

Když v roce 1973 odvysílala švédská televize šestidílný seriál Ingmara Bergmana Scény z manželského života, zhlédla ho polovina obyvatel skandinávské země. A dopad byl drtivý. Manželské poradny byly náhle zahlcené dotazy. Dobová kritika se dovolávala potřeby uvodit seriál vysvětlujícím úvodem. Lidé měli zjevné obtíže odlišit fiktivní dílo od dokumentu a režisér Bergman musel údajně dát odstranit svoje číslo z telefonního seznamu, protože mu linky zahltili lidé zoufale bažící po odpovědích na své manželské útrapy. Dopad byl tak velký, že seriálu je dokonce dodnes připisován prudký nárůst rozvodů v roce 1974. Ten byl nicméně zapříčiněn spíše nově přijatou reformou rozvodového práva.

Co s sebou nese osvobození

V čem spočívala prudká hybná síla Scén z manželského života? Především Ingmar Bergman zbořil skrze masové médium několik velkých tabu, když se s precizností sobě vlastní zaměřil na párovou dynamiku, na rozchod jako zdroj sebepoznání a emancipace. Otevřeně se tu mluvilo o roli sexu v manželství, analyzoval se dopad dusivých společenských, rodinných a genderových norem na soužití a schopnost sebepoznání dvou lidí. Především však šlo o brilantně napsané, zahrané a precizně nasnímané drama dvou realistických charakterů, které v sérii kapitol projdou překotným osobním rozvojem. Tím oslovily široké publikum.

Zatímco Johan, „dobrý syn, manžel a otec“, vstupuje do manželské krize coby hybatel a jeho žena Marianne jako pokorná, manžela a patriarchální autoritu ctící oběť, v závěru sledujeme dvě bytosti částečně osvobozené od společenských norem a buržoazních představ rodičů. Osvobození s sebou ovšem nenese jen pocit svobody, nýbrž také samoty, ztracenosti a existenční tísně, kterou původně maskovaly pečlivě ztvárňované role. V závěrečné kapitole se tak postavy ocitají v metaforické šedé zóně „setmělého domu uprostřed noci na konci světa“, pronikavé metafoře změněného nahlížení na sebe sama i velmi specifického období života, kdy dokážeme reflektovat svou minulost, ztrácíme se v přítomnosti a bojíme se toho, co přinese budoucnost.

Scény z manželského života Jessica Chastain a Oscar Isaac v seriálu Scény z manželského života, foto: HBO

Téměř půl století po uvedení zůstávají Scény z manželského života, ve světě známé především v bezmála tříhodinovém filmovém sestřihu, vitální, stimulující a brilantní psychologickou sondou do turbulentního duelu dvou si blízkých, přitom vzdálených lidí. Ačkoli jsou ukotvené v „hermetickém světě“ dobových konvencí, na psychologické rovině nadále aktuálně vypovídají o problematické povaze jakéhokoli blízkého soužití, onoho obtížného hledání společného jazyka a umění zametat věci pod koberec.

Tradiční role jsou pryč

Je tedy zapotřebí v roce 2021 nové verze? Teoreticky ne. Ovšem pětidílná aktualizace Bergmanovy klasiky z dílny izraelského scenáristy a režiséra Hagaie Leviho (* 1963) tuhle odpověď sebejistě převrací v pravý opak. Tvůrce mezinárodně úspěšného formátu Terapie dokázal vstoupit do dialogu s Bergmanovou předlohou a najít ve známých konstelacích nové významy, které přesněji odpovídají současné podobě manželských a partnerských soužití. A podařilo se mu to bez toho, aniž by jeho verze působila odvozeně nebo významově ve vleku nedostižného originálu.

V Bergmanových scénách jsou role muže a ženy poměrně jasně ohraničené. Skvěle patrné je to ve scéně, kde se při návštěvě spřáteleného páru muži odeberou na skleničku do salonku a ženy napřed automaticky sklidí kuchyni, teprve pak se přidají. Sama Marianne má o osvobození se od maskulinní vůle a patriarchálních autorit jeden z nejpůsobivějších monologů. Téma opouštění zažitých představ mužů o ženách řeší nová verze tím nejradikálnějším možným způsobem. Nový pár je od nich osvobozený od samého počátku.

Scény z manželského života Oscar Isaac v seriálu Scény z manželského života, foto: HBO

Mira je úspěšná korporátní manažerka, Jonathan vysokoškolský profesor, který jako ekonomicky slabší článek páru přejímá roli pečujícího rodiče.  Podobně jako v Bergmanově předloze, tak Leviho Mira a Jonathan v prvním dílu reflektují svůj vztah pro oči druhých – místo novinářky tentokrát zaujímá doktorandka, která provádí rešerše na dizertaci o proměnách genderových rolí v manželství. Jonathan působí zcela sebejistě v tom, jak o vztahu mluví, Mira naopak nepřítomně. Příčinou zprvu není mladší milenec. Jedním ze spouštěčů manželské krize je „prosté“ zjištění, že pár čeká další dítě. A musí se rozhodnout, zda si je ponechá.

Nová linie o vztahu k mateřství zdůrazňuje, že Leviho verze se mnohem více věnuje dětem. U Bergmana jsou dcery nepřítomné, slouží spíše jako doplňkový motiv v duelu, v němž Johan a Marianne řeší na prvním místě sami sebe. Rodičovství v aktuálních Scénách hraje podstatnější roli, jako roznětka problémů i jako oblast, do níž se krize partnerů bolestivě promítá. Hagai Levi těží z toho, že některé problémy jsou méně palčivé než v sedmdesátých letech. Zatímco tehdy bylo opouštění příliš složité, v současnosti – plné patchworkových rodin a otevřených vztahů –  podobný krok představuje sice traumatické, ale snáze dosažitelné řešení. Tentokrát je to Mira, kdo opouští společný domov a odchází hledat chybějící vášeň za mladším partnerem.

Osvobození se od genderových rolí, které je v nových Scénách z manželského života zcela přirozené, funguje i jako emancipace od Bergmanova originálu. Charaktery se podstatně hůře posuzují a schematizují. Zatímco Johan může dodnes sloužit jako archetypální příklad sobeckého, navenek suverénního, avšak uvnitř nejistého a slabošského muže, Mira svým rozhodnutím odejít za milencem tak snadné „předporozumění” nenabízí.

A stejně tak Marianne, která Johanovým odchodem dostává prostor k emancipaci, nemá v osobě Jonathana vděčný katarzní protipól. I americký akademik je spoutaný rodinnými kořeny, především svými ortodoxními židovskými kořeny, ale jeho postupná proměna má problematičtější povahu než v případě Marianne. Původně pečující otec a svědomitý manžel v sobě postupem času nachází bezohlednost a sebestřednost, která ho na konci paradoxně více sbližuje s Bergmanovým Johanem.

Nové trajektorie páru jsou jedním z faktorů, proč jsou nynější Scény z manželského života tak živým významovým posunem originálu. Slavné fráze, které byly vázány na genderové role („Neříkej mi, co cítím!“) náhle zaznívají v novém kontextu. Jejich univerzálnost zůstává, jen připomínají znatelný společenský posun. Nejpodstatnějším rysem minisérie Hagaie Leviho však zůstává schopnost vytvořit v povědomých souřadnicích dva zcela nové, aktuální a uvěřitelné charaktery, jejichž povahové rysy nejsou o nic méně realistické a konflikty o nic méně turbulentní než ty původní.

Scény z manželského života Jessica Chastain a Oscar Isaac v seriálu Scény z manželského života, foto: HBO

Je to jenom film?

Herci Jessica Chastainová a Oscar Isaac přinášejí zcela unikátní chemii, psychologickou komplexnost a ztvárňují vnitřní přerody, které jsou v některých ohledech ještě nuancovanější než v případě Liv Ullmanové a Erlanda Josephsona. Od nejjemnějších detailů, zdánlivě mimoděčných gest až po měnící se způsoby mluvy a vystupování jde o dechberoucí precizní portréty, které svou ambivalencí znesnadňují snadné morální soudy a schematizace. Hagai Levi režijně vyniká empatickou schopností zesílit jedinečné vibrace herecké dvojice. Práce se vzdáleností a detailem odkazuje ke stylu originálu, fyzické, kontaktní snímání i temnější barevné ladění kamery Andrije Parekha jsou nicméně velmi současné.

Seriál poutá pozornost i rámováním epizod, do nichž vstupujeme zbořením čtvrté stěny, když kamera dokumentárně provází herce na scénu a pak organicky přechází do samotného fiktivního děje. Sleduje, jak se herec noří do charakteru a kulisy se stávají realitou. Divák je upozorněn, že vše, co se děje, je striktně fikcí, což zejména v tenzním závěru nabízí úlevný efekt. Ale Levi tím především chytře komentuje povahu originálu, která od realistického zasazení přechází k téměř divadelně stylizovaným čistým interiérům, jež reflektují sílící odcizení obou protagonistů. Jedná se o další z malých ukázek toho, jak se nové Scény z manželského života bez epigonství a akademičnosti hlásí k Bergmanovu odkazu.

Mnohem podstatnější ukázkou soběstačnosti a suverenity Leviho minisérie je však jiný bergmanovský mechanismus. Čím víc se snažíte mluvit o povaze hrdinů a o vztahu Miry a Jonathana, tím více mluvíte o sobě. Časy, konvence a postavy se mění, setmělý dům uprostřed noci zůstává. A občas v něm přespáváme všichni.

Scény z manželského života / Scenes from a Marriage (USA, 2021, 5 epizod, celková stopáž 4 hodiny 50 minut)

Tvůrce a režie: Hagai Levi, scénář: Hagai Levi, Amy Herzog, kamera: Andrij Parekh, hudba: Jevgenij Galperin, Sacha Galperine, střih: Yael Hersonski. Hrají: Oscar Isaac, Jessica Chastain, Sunita Mani, Corey Stoll, Michelle Williams, Nicole Beharie, Tovah Feldshuh, Tre Ryder, Shirley Rumierk, Michael Aloni, Susan Pourfar, Daniella Rabbani, Anna Rust a další.

Související