Luis Cerdas Jaubert

Luis Cerdas Jaubert
Podívejte se na profil Luise Cerdase Jauberta, zdroj: web ČT art

Narodil se roku 1982 v kostarickém San José. Spolu s dalšími umělci na Kostarice založil uměleckou skupinu Taller Rosa. Po dokončení bakalářského studia (2006) v ateliéru Ilustrace a grafiky na Univerzitě Kostarika se přesunul do Prahy, kde v roce 2011 dokončil magisterské studium na VŠUP v ateliéru Filmové a televizní grafiky. Od absolutoria se věnuje malbě, grafice, hudebním performancím, vystavuje a vystupuje napříč Evropou, například od 18. června bude možné jeho díla zhlédnout na výstavě v Českém centru v Paříži.

Luis Cerdas Jaubert splétá jednoduché výjevy a své vlastní emoce či vzpomínky v expresivní a konceptuální celky. Motivy zbavuje jejich původních významů a vkládá je do nových souvislostí. Jako obezřetný patolog odděluje a odstraňuje jednotlivé části, čímž je systematicky odděluje od minulých vazeb. Těmito postupy autor hledá svoji duši, své já vydané napospas opuštění, samotě a tíze. Přijetí následků svých vlastních činů a akceptování reality je u něho cestou smíření se s vlastní mizérií a sebedestrukcí; tuto cestu přitom nahlíží satirickou optikou. Je ovlivněn myšlenkami absurdity, existencionalismu, nihilismu, expresionismu či brutalismu. Duše zbývá jako jediný a poslední důvod existence – i tak by se daly charakterizovat tvorba i přístup k životu Luise Cerdase Jauberta.

Obrazy

Výběr z obrazů, které Luis Cerdas Jaubert namaloval v průběhu zhruba posledních dvaceti let. Jde tu o díla dvojího druhu. První: expresivní malby, jež vznikaly coby součást živé performance s hudebním doprovodem. Ty Cerdas maluje velmi rychle za použití rukou, prstů a různých předmětů. Na velkých formátech tak vytváří chaos, ale současně hledá ticho a klid. Druhý typ: obrazy z ateliéru; jsou propracovanější a většinou předem promyšlené. Často se v nich zabývá svojí rodinou, životními zkušenostmi a proměnami svého vztahu k náboženství, v němž byl vychován.

Grafika

Studium grafiky na Kostarice, to byl základ, z něhož Cerdas vycházel. Výběr z grafik ukazuje černobílé linorytové tisky, v nichž autor prolíná své sny a reálné zážitky. Častým motivem je zde smrt, přítomná v podobě lebek a kostí. Kombinuje také latinskoamerické umění s domorodými motivy z Kostariky jako jsou šamanismus a animismus.

Ilustrace

Náhled do Cerdasovy ilustrátorské tvorby demonstruje jeho zálibu v bohatých barevných kombinacích, jež mnohdy vytváří na základě svých básní.

Video

Záznamy z performancí v Praze a na Kypru s hudebním doprovodem a přispěním dalších umělců.

Poslední profily