Marius Konvoj

poster

Narodil se v osadě Bynina u Valašského Meziříčí jako Pavel Pernický. Táhlo ho to do Ostravy, kam také přesídlil. Zde studoval u Petra Lysáčka na Katedře intermédií Fakulty umění Ostravské univerzity. Začal pracovat se softwarovou vizualitou inspirovanou ranými, osmibitovými počítačovými hrami; chtěl poukázat na limity technologie, na tom, že je svého druhu pastí. Osmibitovou estetiku časem opustil a pozornost obrátil na vektorovou grafiku. V roce 2009 absolvoval diplomovou prací  nazvanou Známe vzorec pro život. Zabýval se v ní smyslem a určením života. Ze zpovědí lidí a z vlastního pozorování reality vytvořil symbol osudí spravedlnosti, odkazující k losovací hře Šťastných deset, ale vkládal do ní nový význam.

Na ostravské kulturní scéně se Pavel Pernický etabloval jako vizuální umělec a hudebník – je protagonistou elektropunkových projektů I love 69 Popgejů a Marius Konvoj, které se snad dají označit jako digital hardcore. „Marius Konvoj – poslední mutant hrdina byl na začátku, ale pořád tenhle projekt pokračuje. Je to o tom, že tvůrce odvrhne svojí individualitu a začne tvořit buď fámu, nebo prostě odosobněné alter ego, které by ho mohlo přesáhnout a žít si vlastním životem. Marius Konvoj je mutant, dobrý člověk, dobrá idea jdoucí světem,“ pravil umělec v loňském interview s Jaroslavem Michnou na serveru ostravan.cz.

V raných pracích se u Pernického/Konvoje objevují motivy násilí, sexu, pudovosti, vulgarity. Kolem roku 2012 však u něho došlo k obratu k víceméně duchovním otázkám. „Nebyl jsem vychováván v římskokatolické tradici, ale nepocházím ani z ateistické rodiny, což je zvláštní situace a takových lidí je myslím v mé generaci minimum. Byl jsem od malička obeznámen s východní filozofií a kulturou skrze mé rodiče, tím pádem mě to formovalo. Věděl jsem o tom, ale přirozeně v pubertě – a já jsem měl pubertu opožděně – jsem vůči tomu kladl určitý odpor, proto jsem pracoval s vulgaritou a násilím,“ svěřil se Konvoj v již vzpomenutém loňském rozhovoru pro ostravan.cz. „Ten odpor byl ale vedený jako boj proti bezstarostnosti za každou cenu. Osobně jsem se s tím musel nějak srovnat a prostě jsem měl potřebu proti tomu brojit. Po roce 2012 jsem tak nějak dospěl (s dítětem v srdci), takže a priori nepotřebuji zpracovávat a produkovat téma násilí, ale naopak hledat pozitivitu, pozitivní apokalypsu.“

Marius Konvoj je angažovaný umělec. Angažovaný umělec vylézá z komfortní zóny a komunikuje s vnějším světem. Konvoj chce věci měnit a mluví o tom napřímo. Jeho nejnovějším projektem je neoegoact. Prostřednictvím svého stejnojmenného instagramového profilu se výraznými grafickými pracemi jednou týdně vyjadřuje k aktuálním ekonomickým, ekologickým a jiným společenským tématům a problémům.

EKONOMIKA NULY (2019)

VZPOMEŇ SI NA ABSORPCI NULY neboli $ x 0 = 0. Vyhlašuji rok 2030 jako rok 0, kdy se všechny světové zisky i dluhy vynásobí nulou. Je to cesta, jak srovnat nekonečný růst, jak se vyvázat z otroctví peněz, jak zkrotit tento směnný nástroj. Absorpční výpočet by se opakoval každých deset let.

Božská nulo, jež jsi v ekonomice
a tím i mezi námi,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď pochválen výpočet tvůj,
jako v byznysu, tak v životě.
Potřeby vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše dluhy,
jakož i my odpouštíme našim dlužníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od všeho zlého.
Neboť podnikatelský záměr jednotlivce
je podřízen potřebám většiny.

KARAOKE KONVOJ (2015)

Začněme hned. Aktivně. Máme text, máme hudbu, ale chybí nám přítomnost. Čistá radost, píseň pro všechny generace. Společně to zvládneme. Nahrajte se a obdarujeme sami sebe a ostatní. Hudba totiž léčí. Rozjeď s námi svou karaoke párty.

Pořád honíš se +
Štve tě skutečnost +
nevíš coby =
jsme totální přítomnost

KARAOKE KONVOJ

#neoegoact (2019)

neo: nový, novo-
ego: já; centrum osobnosti
act/akt: čin, výkon; dějství
neoego: nový pohled na centrum osobnosti; hloubková revize jáství, objektivizované hledání jednoty s citem pro jedinečnost bytí
neoegoact: výsledné činy, hodnoty, postoje; chování vycházející z revize jáství

POZITIVNÍ APOKALYPSA (2014)

Je výpovědí prodané generace, která se narodila ve vakuu jistot. Marius Konvoj je němým hlasem přírody a lidu. Pozitivní apokalypsa je pojem, který definuje naše každodenní potřeby, konání a hlubokým vhledem odkrývá důsledky všech našich činů. I ty jsi jezdec pozitivní apokalypsy.

Umělá hmota je součást tebe,
ne vnímáš co je Jů a co je Hele.
Normalizace neskončila,
realizace trvá.
Na pozitivní apokalypsu,
realita nemá.

Umělá hmota je součást tebe,
ne vnímáš co je dobré a co už ne.
Víru v hmotu neobrátíš,
boží síla proudí, nevíš,
o systém se neopírej,
shoříš v této době. (Jů Jů)

Poslední profily