Kateřina Ondřejková

Kateřina Ondřejková
Kateřina Ondřejková, foto: Michaela Buchtová, ČT

Narodila se v roce 1966 v Ostravě. Vystudovala obor teorie kultury na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Nastoupila do České televize, kde pracovala do roku 2005 nejprve jako dramaturg, pak jako producentka. V roce 1995 získala cenu Filmového a televizního svazu Pierot – za producentskou činnost. Po svém odchodu z ČT se krátce věnovala PR v oblasti kultury, byla projektovou manažerkou v projektu Ostrava 2015 – kandidát na Evropské hlavní město kultury, členkou Rady fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie a také zástupcem českého národního delegáta ve fondu Eurimage.  Do ČT se vrátila roku 2012 – na pozici kreativního producenta.