Matěj Forejt

Matěj Forejt
Matěj Forejt, foto: ČT art – Hedvika Ptáčková

Výtvarný a filmový teoretik a publicista. Narodil se v roce 1993. Vystudoval teorii a dějiny moderního a současného umění na VŠUP v Praze a filmová studia na FF UK. V letech 2015 až 2019 působil v Národním filmovém archivu a nyní pracuje v České televizi jako kurátor iVysílání. Je také redaktorem vědeckého filmového časopisu Iluminace, přispívá do Deníku N a online magazínu Artalk a spolupracuje s Českým rozhlasem Vltava. Je držitelem Ceny Věry Jirousové pro mladé umělecké kritiky za rok 2019.  Je editorem publikace Umění z NDR. Dědictví na obtíž?, kterou vydala v roce 2021 Galerie Rudolfinum, a spoluautorem projektu Animace 70: Sedm desetiletí ateliéru animace na UMPRUM (2021). Jako autor přispěl také do kolektivní publikace Mapování pohyblivého obrazu: Média, aktéři a místa v českém prostředí, kterou letos vydal Národní filmový archiv.