Amundsen dobývá dálky, zimu, ticho. Ale z filmu o tom nemrazí

Amundsen v kožešinovém oděvu
Herec Pål Sverre Hagen obdařil Amundsena ustavičnou zachmuřeností a neústupnou zaťatostí, foto: Motion Blur

Espen Sandberg (*1971) natočil Amundsena v norsko-švédsko-české koprodukci a v jedné z hodně vedlejších rolí spatříme Vojtěcha Kotka (v úloze leteckého mechanika Karla Feuchta). Scenárista Ravn Lanesskog pojednal Roalda Amundsena (1872–1928) coby člověka možná ješitného, sebestředného, snad až chorobně soutěživého, tedy komplikovaného, avšak bezvýhradně oddaného svým cílům. Režisér Sandberg se v rozhovoru pro MF Dnes svěřil, že Amundsen je v Norsku vnímán téměř coby nedotknutelná modla. Věděl, že badatelova osobnost byla daleko rozeklanější, ale nechtěl, aby snímek byl chápán jako boření modly: „Já sám chtěl Amundsena ukázat v různých situacích. Jak se chová, když je sám, jak o něm mluví bratr, se kterým měl problematický vztah, nebo co naopak říká snoubenka, která jej bezbřeze miluje. Pohledů je mnoho a všechny jsou trochu pravdivé.“

polárníci a psi
Trailer filmu Amundsen, foto: Motion Blur

Amundsen třeba do poslední chvíle zamlčoval, že namísto severního pólu hodlá proniknout k pólu jižnímu (což se mu také, jako prvnímu na světě, doopravdy podařilo). Prosazoval užití nejmodernější techniky své doby (vzducholodě, letadla), ale bylo mu cizí jakékoli povyšování se – na rozdíl od Angličanů, kteří pronikání do vzdálených končin vnímali i coby věc mocenské prestiže. Ostatně z Amundsenova antarktického soupeře Roberta Falcona Scotta (1868–1912) učinili mučedníka, což naznačily jak zbeletrizovaná verze Kåreho Holta, kterou jsme si mohli přečíst pod názvem Kdo dřív, tak anglický snímek uvedený kdysi v tuzemských kinech pod titulem Boj o jižní točnu (1948), byť Česká televize zvolila přesnější pojmenování Scott v Antarktidě.

Nejen kvůli anglickým dějištím je značná část Amundsena namluvena anglicky – protagonistovy intimní přítelkyně totiž pocházely z anglicky mluvících zemí; snímek představuje dvě: Bess Magidsovou a Kristine „Kiss“ Bennettovou. Ztělesněny jsou i některé další autentické postavy, kupříkladu Fridtjof Nansen, do dějin vstoupivší spíše jako politik proslavený humanitárními opatřeními než jako polárník. Avšak tyhle všechny postavy lze považovat za víceméně epizodní, zhusta pózující ve slušivých fracích na honosných oslavách či vědeckých zasedáních. Konverzační vsuvky, ať již se odehrávají v Anglii nebo v Norsku, fungují coby předěly mezi jednotlivými obdobími Amundsenovy průzkumné činnosti.

Převážnou většinu příběhu sledujeme jako rozsáhlou retrospektivu. Skrze Leonovy rozmluvy s bratrovou milenkou Bess (Katherine Waterstonová) – během napjatého i konfliktního čekání na Roaldův návrat po letecké havárii – totiž vyvstávají jednotlivé epizody Amundsenova života. Do popředí vystoupí nekonečná (rozuměj: několikaletá) plavba zamrzlými končinami k severnímu pólu, let vzducholodí k témuž cíli, ale zejména průkopnická cesta nehostinnou Antarktidou k jižnímu pólu, vroubená jak konflikty s účastníky výpravy, tak ochotou pomoci v nouzi. Ostatně táž pohnutka Amundsena vedla i k poslednímu hrdinnému činu, k hledání nezvěstné expedice italského generála Nobileho (ztroskotání Nobileho průzkumné mise, uskutečněné vzducholodí, zpracoval italsko-sovětský film z roku 1969 Červený stan).

Herec Pål Sverre Hagen obdařil Amundsena ustavičnou zachmuřeností a neústupnou zaťatostí; Roald se kupříkladu rozhádal se svým bratrem Leonem, jenž – staraje se o shánění financí na výpravy – marně Roalda upozorňoval na velikášské výdaje, ať již v podobě nákupů, nebo darů. Christian Rubeck dobře postihl Leonův obdiv k úspěšnému sourozenci promíšený se zklamáním z jeho chování a zahořklostí; vtělil je jak do sebeomluvné či naopak rozhořčeně úsečné mluvy, tak do nervózního popocházení.

Mdle a s „ušlechtilou“ zdlouhavostí posouvaný příběh se odvíjí ilustrativně, jako kdyby konečnou metou bylo vytvoření školní pomůcky. Ještě větším zádrhelem je neživotnost, loutkovitost výrazu; snímek plyne v předvádění jakýchsi oživlých obrazů namísto pohlcující syrovosti.

Polárníci zapichují vlajku Dobyt! Z filmu Amundsen, foto: Motion Blur

Amundsen (Norsko / Švédko / Česko 2019, stopáž 125 minut)

Režie: Espen Sandberg, scénář: Ravn Lenesskog, hudba: Johan Söderqvist, kamera: Pål Ulvik Rokseth. Hrají: Pål Sverre Hagen , Christian Rubeck, Katherine Waterstonová,Trond Espen Seim, Ida Ursin-Holmová, Vojtěch Kotek, Glenn Andre Kaada a další.

Česká premiéra: 26. 12. 2019.

Související