Četba jako obcování s temnou stranou milovaného autora

poster
Autor, který nepřestává vzrušovat – americký spisovatel H. P. Lovecraft, snímek asi z roku 1920, foto: archiv Know Your Meme

Druhý Lovecraftův život na sebe už vzal nejednu podobu – od lovce příšer v brakových literárních seriálech typu Čaroděj ze Salemu německého chrliče fantastické literatury Wolfganga Hohlbeina po sofistikovanější příspěvky v prestižních antologiích největšího současného lovecraftiána S. T. Joshiho Černá křídla Cthulhu, jež zkoumají tu spisovatelův vztah s kočkami, onde nadhazují otázku, nakolik bylo samotné jeho zrození dílem temných sil.

V Nočním oceánu Newyorčana Paula La Fargeho (*1970) není snad stránky, na níž by Lovecraft nevystupoval, nezněl by z ní jeho hlas či se nezaobírala něčím z tvůrcova života, díla, vesmíru. Nejde však o prostý lovecraftovský román, byť začátek láká čtenáře do hájemství příběhů žánru weird, plného záhad i naznačených tragédií a mystérií přesahujících náš svět.

Autor jako krysa ve zdi

Vypravěčem Nočního oceánu je brooklynská psychiatrička Marina Willetová, jejíž manžel Charlie za podivných okolností opustil psychiatrickou léčebnu, zastavil si náhodnou řidičku a poslední stopy zanechal na zasněženém břehu odlehlého jezera, které snad v létě vydá jeho tělo. Ovšem Marina nevěří, že Charlie spáchal sebevraždu. Jisté následné události ji donutí vzpomínat na vše, co vedlo k Charliemu zhroucení, a ji k přesvědčení, že manžel kdesi stále žije.

Paul La Farge Paul La Farge. Narodil se v New Yorku, vystudoval Yale, vyučoval psaní na univerzitách. Vydal knihy The Artist of the Missing (1999), Haussmann, or the Distinction (2001), Luminous Airplanes (2011). Napsal soubor imaginárních snů The Facts of Winter (2005). Knihu The Nigt Ocean publikoval roku 2017. Foto: Carolin-Weinkopf

Charlie, nepříliš úspěšný publicista na volné noze, po dlouhém hledání nalezl své velké téma – odhalil, že autorem takzvaného Erotonomiconu, údajného intimního deníku samotného H. P. Lovecrafta a středobodu velkého literárního skandálu padesátých let, není zneuznaný kanadský fanoušek Leo Spinks, nýbrž Robert Barlow. Tedy muž, který jako jinoch strávil s Lovecraftem mnoho chvil a v Erotonomiconu je objektem Lovecraftovy sexuální lásky. Barlow údajně spáchal na prahu padesátých let minulého století sebevraždu v Mexico City. Podle Charlieho však všechno fingoval, odstěhoval se do Kanady, sepsal Erotonomicon coby nástroj pomsty na těch, kteří jej po Lovecraftově smrti zavrhli a zostouzeli, aby následně sám inicioval odhalení, že je tato kniha podvrh.

Charlie se stane celebritou, ovšem brzy se ukáže, že v „Barlowových“ výpovědích jsou mezery a chyby, na něž krom jiných poukáže i výše zmíněný S. T. Joshi, jehož erudici se tak dostává svérázné pocty, když se s Lovecraftem konečně setkává alespoň jako postava na stránkách románu. Ovšem ani tento zvrat neznamená konec fascinujícího pátrání po skutečné osobě H. P. Lovecrafta, Roberta Barlowa, Leo Spinkse a nakonec i samotného Charlieho.

Čarodějnice mají svůj vliv

 Noční oceán ukazuje, že metatext není mrtvý. La Farge bravurně vzbuzuje ve čtenáři pocit, který se minimálně v třetině románu transformuje v jistotu, že je třeba okamžitě si pořídit jeden či dva autoritativní Lovecraftovy životopisy (můžeme začít Joshim, že ano) a alespoň dvojnásobek monografií o jeho díle. Vypravěč Nočního oceánu je zlomyslný, trochu připomíná blahé paměti českého historika Dušana Třeštíka, škodolibě vyzývajícího publikum, aby odhalilo, kde jej mistr vodí za nos a kdy se pohybuje na poli faktů. A to se ve druhé polovině textů La Fargeho záběr ještě rozšiřuje o americký fandom čtyřicátých a padesátých let, především Futuriány (u nás je z nich nejslavnější Frederik Pohl, autor série Gateway, či vydavatel a editor Donald A. Wollheim). V těchto pasážích se román stává fascinující historickou příručkou popkultury a jejího potýkání se s konzervatismem společnosti. Pohybujeme se ostatně v době boje proti jakémukoliv náznaku komunismu v USA, tedy mccarthyovských honů na čarodějnice. Mimochodem, jako doplňková četba v tu chvíli může zafungovat vloni česky vydaný sborník George R. R. Martina Snové písně, kde je právě americkému fandomu věnována velká pozornost v autobiografických pasážích.

Lovecraft H. P. Lovecraft (1890-1937) a obal originálu knihy Paula La Fargeho; srovnej s níže uvedenou obálkou vydání českého… Repro: archiv Apolitical.info

Pro požitek z četby Nočního oceánu ovšem klidně postačí i rámcová znalost toho, že Lovecraft byl zakladatelem „mýtu Cthulhu“, velkým podivínem s nevyjasněnou sexualitou, antisemitou a rasistou oženivším se se židovkou, mužem silně se stylizujícím do role opravdového gentlemana. Být homosexuálem ve Spojených státech, ale i v Mexiku čtyřicátých a padesátých let nebyl žádný med, neboť sexuální orientace měla silné společenské a politické konsekvence. Čím víc ovšem čtenář ví, tím víc se posouvá z pozice pobaveného příjemce do role aktivního partnera jak autora, tak jeho postav. A zážitek z četby se díky tomu posouvá do zcela jiných sfér.

Sféry fanouškovské lásky i nenávisti

 Zdroje uspokojení nad Nočním oceánem mohou na sebe brát čistě podobu sdíleného fanouškovství – jako když se ukáže, že Charlie je nadšený hráč her na hrdiny a sběratel figurek s motivy Star Wars. Nebo když jsou v Erotonomiconu (pochopitelně narážka na legendární Necronomicon) všechny akty sexuální povahy maskovány zvláštními výrazy. Například „služebnost YOGGE-SOTHOTHE“ značí masturbaci, kdežto „Ablo“ a „Aklo“ aktivní a pasivní orální sex. Svého druhu je Noční oceán v těchto apokryfních pasážích fanouškovským humoristickým románem.

Lovecraft spisy Pohled na české vydání Lovercraftových spisů, které v minulých letech vydalo nakladatelství Plus, repro: Plus

Hlouběji jdou hrátky s postavami nebo s méně známými lovecraftovskými motivy. Marina Willetová je svou racionalitou vlastně typickým hrdinou Lovecraftových próz – tedy pokud by se ten někdy odhodlal učinit z jakékoliv ženy středobod svého vyprávění. Na žánr weird odkazují i okolnosti Charlieho zmizení nebo popisy podivného univerzitního života v Mexico City. Jindy zase La Farge pracuje s Lovecraftovou posedlostí sny, ale i s kočkami. Humor se překlápí do hororu, když se postavy ve světě fikce a metafikce začínají ztrácet a jejich dosud soudržná mysl začíná podléhat nejistotě.

Pro čtenáře se však stále jedná o rovinu řekněme pozitivní identifikace se subjektem, jímž je Lovecraft a jeho universum. Paul La Farge však zde nekončí. Spolu s obdivem k vybranému spisovateli se zajímá o pocity fanouška, který se tímto autorem náhle cítí zrazen, podveden a uražen. Lovecraft – jak už jsme zmínili, sexuálně minimálně podivín a rozhodně rasista – je vhodným jménem. La Farge ukazuje, jak se obdiv a láska k dílu mohou snadno sklouznout k nenávisti. A také to, jak fanouškovské společenství dokáže své členy podpořit, i zcela zničit.

 Noční oceán připomíná, že temná monstra nemusí výhradně vyvolat čtení v lidské kůži vázaných grimoárů (neboli magických knih s popisy čarodějnických praktik), nýbrž že vztah čtenář-autor-dílo je plný nejen uspokojení, ale i nástrah, do nichž je někdy tak snadné spadnout.

cover LF H. P. Lovecraft (1890-1937) a obal originálu knihy Paula La Fargeho; srovnej s níže uvedenou obálkou vydání českého… Repro: archiv Apolitical.info

Paul La Farge: Noční oceán. Přeložil Petr Kotrle. Paseka, Praha 2018, 320 stran, doporučená cena 329 korun.

Související