Jiří Podzimek

Jiří Podzimek
Jiří Podzimek, foto: Michaela Buchtová, ČT

Narodil se roku 1956. Vystudoval obor český jazyk a dějepis. Povolání učitele vykonával patnáct let na pražských středních školách včetně PORGu jako interní i externí vyučující studovaných oborů. V roce 1993 se stal zaměstnancem TV Nova, kde „redaktoroval“ pořady Proč?Víkend. Od ledna 2012 pracuje v České televizi, kde donedávna spoluvytvářel literární revui ASAP, zaměřenou na menšinovou literaturu. Čtvrtstoletí rediguje a koriguje knihy, převážně ze sféry historiografie. Zůstává již přes čtyřicet let patologickým budovatelem rodinné knihovny, tudíž takřka denně navštěvuje antikvariáty.