Jiří Ptáček

Jiří Ptáček
Jiří Ptáček, foto: Josef Chuchma, ArtZóna

Narodil se roku 1975 v Praze. Působí jako kurátor, kritik, publicista a pedagog. V minulosti vedl časopis Umělec, byl kurátorem Galerie NoD v Praze a Galerie mladých v Brně. Spolu s Jesperem Alvaerem vedl Ateliér video na FaVU VUT v Brně. Deset let zpravoval výtvarnou rubriku časopisu Nový prostor. V roce 2015 obdržel Cenu Věry Jirousové za výtvarnou kritiku. Od roku 2012 do současnosti je kurátorem Fotograf Gallery v Praze, spolu s Michalem Vavrečkou stojí také za dramaturgií Galerie Měsíc ve dne v Českých Budějovicích. Je zakládajícím členem Spolku Skutek, který zastupuje zájmy části české výtvarné scény.