Zdeněk A. Tichý

Zdeněk A. Tichý
Zdeněk A. Tichý, foto: Michaela Buchtová, ČT

Narodil se roku 1965 v Ústí nad Orlicí. Vystudoval divadelní a filmovou vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracoval jako redaktor kulturní rubriky v Lidových novináchMladé frontě Dnes (1990–2001), ve vydavatelství a úseku komunikace Národní knihovny ČR (2005–2008). Od roku 1999 je odborným asistentem katedry alternativního a loutkového divadla DAMU, kde působil i ve funkci proděkana pro studijní záležitosti a uměleckou činnost (2006–2011). Je spoluautorem jedenácti knih, převážně s divadelní tématikou. Od roku 2013 je dramaturgem programu ČT art.