Adéla Kalusová

Adála Kalusová
Adéla Kalusová, foto: ČT art – Josef Chuchma

Narodila se v roce 1997 v Českých Budějovicích. Vystudovala obor Teorie a kritika na DAMU. Byla šéfredaktorkou „damáckého“ kritického časopisu Hybris. V době studií také vedla diskuze s tvůrci a herci v rámci formátu DISK.USE. Přes projekt KritikLab přispívala do Divadelních novin. Je pedagožkou literárně dramatického oboru. Vedle divadelní publicistiky se věnuje dramaturgii a herectví.