Šárka Gmiterková

Šárka Gmiterková
Šárka Gmiterková, foto: Josef Chuchma, ČT art

Šárka Gmiterková je odbornou asistentkou v Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde nejprve studovala a později i obhájila disertační práci věnovanou osobnosti herce Oldřicha Nového v období 1936–1969. Dlouhodobě se zabývá výzkumem současných i historických forem hvězdné slávy, věnuje se také problematice filmového herectví a filmového kostýmu. Spolupracuje s Českou televizí, s Českým rozhlasem, s filmovým časopisem Cinepur, s kulturním čtrnáctideníkem A2 či s MFF Karlovy Vary. Publikuje i v zahraničí, mimo jiné v knize The Routledge Companion to Transmedia Studies (2018, New York) je zastoupena studií The Kardashian Kosmos—Between Family Brand and Individual Storylines.