Bohumil Melichar

Bohumil Melichar
Bohumil Melichar, foto: Josef Chuchma

Bohumil Melichar (* 1992) je doktorandem Ústavu hospodářských a sociálních dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se moderním a soudobým dějinám se zvláštním zaměřením na problematiku radikálních politických stran a hnutí. Profesně spolupracuje či spolupracoval s Ústavem pro studium totalitních režimů, Historickým ústavem Univerzity v Hradci Králové, Filosofickým ústavem Akademie věd ČR či Národním muzeem. Mimo výzkumných aktivit se intenzivně věnuje problematice vzdělávání, didaktice dějepisu, muzejní pedagogice a popularizaci vědy. Podílel se například na vzniku knihy 13 objektů z nešťastného muzea a své odborné stati publikuje v renomovaných vědeckých časopisech. Pravidelně přispíval či nadále přispívá do časopisu A2 kulturní čtrnáctideník a na internetové portály iliteratura.cz a a2larm.cz. V současnosti pracuje jako editor archivu České televize, kde se věnuje zpřístupňování rozsáhlé sbírky pořadů vzniklých a odvysílaných Československou a posléze Českou televizí od 60. do 90. let. Ve své práci ohledává potenciál tohoto materiálu ovlivnit současné diskuse nad společenskými tématy či možnosti jeho využití v historickém vzdělávání.