Ondřej Trhoň, foto: Josef Chuchma, ČT

Ondřej Trhoň

Narodil se roku 1993 v Pardubicích, dětství prožil v Chlumci nad Cidlinou. Na FSV UK vystudoval žurnalistiku, v současnosti dokončuje Studia nových médií na Filozofické fakultě UK. V roce 2012 začal psát o technologiích, k nimž postupně přidal kulturu, společenská témata, rozhovory. Dlouhodobě spolupracuje s Radiem Wave, jeho texty dále vyšly například ve čtrnáctideníku A2, ve filmovém měsíčníku Cinepur nebo v Revue Prostor.