Václav Hájek

Václav Hájek
Václav Hájek, foto: Ondřej Mazura, ArtZóna

Narodil se roku 1974 v Praze. Vystudoval dějiny umění na FF UK, vyučuje dějiny umění a teorii vizuální kultury na Fakultě humanitních studií UK, zabývá se vztahy výtvarného umění a masové vizuální kultury. Tuto problematiku rozebírá třeba ve své knize Jak rozpoznat odpadkový koš (Labyrint, 2012) či v publikaci Neony a světla reklam (s Evou Bendovou; Paseka, 2018). Je také publicista a příležitostný výtvarník. Rád se dívá z okna chalupy na Milešovku. Občas píše absurdní dadaistické hry a básničky. Bohužel nebo bohudíky je poměrně líný, takže nebude čtenáře přehlcovat dlouhými texty; má raději žánr fejetonu.